تبلیغات
اس ام اس،شعر عاشقانه،جوک،مطالب تک - اس ام اس خداحافظی و جدایی


این دیگه بار آخره دارم باهات حرف میزنم
خداحافظ نا مهربون میخوام ازت دل بكنم
سخته ولی من میتونم سخته ولی من میتونم
این جمله رو اینقد میگم تا كه فراموشت كنم ا


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس خداحافظی و جدایی http://boro2love.mihanblog.com همیشه  از همان  ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم  و كابوس خداحافظی را میدیدم اكنون شد آنچه نباید میشد  ... خداحافظ دلیل بودنم خداحافظ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اس ام اس خداحافظی و جدایی http://boro2love.mihanblog.com
فکر میکردم آنقدر از نگاهم بیزار شده ای…که دور دور رفته ای…اما دور شده بودی تا پا به پا شدنت را نبینم…و اشکهای

خداحافظی را !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس خداحافظی و جدایی http://boro2love.mihanblog.com