تبلیغات
اس ام اس،شعر عاشقانه،جوک،مطالب تک - شعر فوق العاده زیبای "عوض شده...:

http://tafahome2tarafe.persiangig.com/image/08.jpg
دنیاعوض شده است 
قانون عشق ورزی دلها عوض شده است 
یوسف عوض شده زلیخا عوض شده است 
سر همچنان به سجده فروبرده ام ولی 
درعشق سالهاست که فتوا عوض شده است 
از من کشیده دست طبیبم گمان کنم 
فهمیده دردراکه مداوا عوض شده است 
خوکن به قایقت که به ساحل نمیرسی 
خوکن که جای ساحل ودریاعوض شده است
آن بی وفاکبوترجلدی که پرکشید
اکنون به خانه آمده اماعوض شده است 
حق داشتی مرانشناسی به هرطریق 
من همچنان همانم ولی دنیا عوض شده است